Sociale maximumfactuur

Wanneer je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, bedraagt het plafond van de maximumfactuur voor medische kosten € 450.

Voor wie
Algemene vraag over gezondheid
Aangesloten bij Christelijke Mutualiteit
Aangesloten bij Solidaris
Aangesloten bij Liberale Mutualiteit
Aangesloten bij Helan
Aangesloten bij Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
Aangesloten bij Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Aangesloten bij Helan
Aangesloten bij Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Verhoogde tegemoetkoming