Tegemoetkoming logopedie

Een tegemoetkoming voor het volgen van logopedie. Logopedie is hulpverlening, hoofdzakelijk voor kinderen of volwassenen met problemen op het vlak van communicatie.

Voor wie
Aangesloten bij Christelijke Mutualiteit
Aangesloten bij Solidaris
Aangesloten bij Liberale Mutualiteit
Aangesloten bij Helan
Aangesloten bij Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
Aangesloten bij Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Aangesloten bij Helan
Kinderen