Tegemoetkoming tandzorgen

De verplichte ziekteverzekering vergoedt al een deel van tandzorg. Maar je kan via je ziekenfonds ook een financiële tegemoetkoming krijgen voor tandzorg die niet vergoed wordt door de ziekteverzekering.

Voor wie
Aangesloten bij Christelijke Mutualiteit
Aangesloten bij Solidaris
Aangesloten bij Liberale Mutualiteit
Aangesloten bij Helan
Aangesloten bij Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
Aangesloten bij Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Aangesloten bij Helan