Thuiszorgtoelage

Mensen die zorgbehoevend zijn en een beroep doen op thuiszorg om thuis te blijven wonen, kunnen een thuiszorgtoelage aanvragen als ze moeite hebben om de kosten te betalen. Die toelage bedraagt 25 euro per maand. Je moet wel minstens 21 jaar zijn.

Voor wie
Ziek
Persoon met een handicap
Inwoner van Kortrijk
Verhoogde tegemoetkoming
Minimum leeftijd
21 jaar