Tijdskrediet met motief

Een werknemer van een onderneming uit de private sector kan een aanvraag doen om zijn/haar arbeidsprestaties tijdelijk geheel of gedeeltelijk te onderbreken. Daarvoor dient die wel een goed motief te hebben.

Motieven voor tijdskrediet zijn:
- zorg voor kind(eren) jonger dan 8 jaar
- palliatieve zorgen verlenen
- zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid
- zorgen voor een kind met een handicap, jonger dan 21 jaar
- zorgen voor een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin
- een erkende opleiding volgen

Tijdens het tijdskrediet met motief kan de werknemer een vervangingsinkomen krijgen van de RVA.

Voor wie
Zorg ouder familielid
Ziek
Ziek kind
Persoon met een handicap
Algemene vraag over opleiding
Kinderen
Kind met een handicap
Nood aan hulp bij verzorging
Werknemer