Verhoogde tegemoetkoming

Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële voordelen.

Voor wie
Algemene vraag over inkomen
Invaliditeitsuitkering
Laag inkomen
Leefloon
FOD uitkering
Inkomensgarantie ouderen