Verwarmingstoelage

Wie een laag inkomen heeft en verwarmt met stookolie, huisbrandolie, lamppetroleum of bulkpropaangas, die kan een financiële toelage voor de energiekosten aanvragen. Meer info? Contacteer het Sociaal Huis.

Voor wie
Laag inkomen
Verhoogde tegemoetkoming
Schuldbemiddeling en/ of collectieve schuldenregeling
Problemen met energie