Voorbereiding op werk voor jongeren

AkTRaCtie is een activeringsprogramma van het CAW, bestaande uit individuele begeleiding en groepswerk. Het is gericht op de begeleiding van jongeren tussen 18 en 29 jaar die moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

Voor wie
Werkloos
Werkzoekend
Minimum leeftijd
18 jaar
Maximum leeftijd
25 jaar