Ziekenvervoer

Ziekenvervoer is bedoeld voor mensen die een verplaatsing moeten maken voor een medische behandeling of een (dag)opname in het ziekenhuis.

Voor sommige behandelingen (zoals nierdialyse, kankerbehandeling…) en onder bepaalde voorwaarden geeft het ziekenfonds een tegemoetkoming voor het vervoer. Dat kan een kilometervergoeding zijn of een gedeeltelijke terugbetaling van de factuur.

Voor wie
Ziek
Persoon met een handicap
Aangesloten bij Christelijke Mutualiteit
Aangesloten bij Solidaris
Aangesloten bij Liberale Mutualiteit
Aangesloten bij Helan
Aangesloten bij Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
Aangesloten bij Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Aangesloten bij Helan
Niet aangesloten bij mutualiteit
Interesse of vraag over mobiliteit