Ziekte- en invaliditeitsuitkering

Werknemers, werklozen en zelfstandigen kunnen een uitkering ontvangen wanneer zij arbeidsongeschikt zijn.

Het ziekenfonds of de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) betaalt de uitkering en berekent ze volgens bepaalde regels.